Zezwolenia

Wędrowniczek Junior ma oczywiście wszystkie niezbędne pozwolenia na prowadzenie działalności turystycznej.

W dniu 16.07.2004r. biuro "Wędrowniczek Junior" otrzymało zezwolenie Wojewody Mazowieckiego na Działalność Gospodarczą w Zakresie Organizowania Imprez Turystycznych o nr 703.

Biuro zawarło, zgodnie z wymogami postawionymi w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dn. 21.04.2011, umowę udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej z Signal Iduna Polska T.U. S.A. Polisa ważna jest w okresie od 02.07.2016 - 01.07.2017.

Dokumeny do wglądu na życzenie klienta.

Junior poleca