Rezerwacja online


Aby zarezerwować miejsce wypełnij dokładnie i prześlij formularz.

rezerwuję miejsce na imprezie*

* UWAGA. Rezerwacja miejsc na imprezy z kategorii OFERTY SPECJALNE możliwe wyłącznie u osób wskazanych w opisie danej oferty.

skąd wiesz o Wędrowniczku?

Przed dokonaniem rezerwacji prosimy zapoznać się z regulaminem oraz warunkami uczestnictwa, których akceptacja konieczna jest ze względów formalnych.

Prosimy o zaznaczenie pola poniżej potwierdzającego znajomość w/w dokumentów.

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z regulaminem i warunkami uczestnictwa oraz akceptuję zawarte w nich postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w powyższym formularzu, wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość. Przesłane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez administratora zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Administrator umożliwia wgląd do własnych danych osobowych i zapewnia prawo ich poprawiania, jak i usunięcia.